Gecertificeerd dakadviseur die ook een Risico Inventarisatie & Evaluatie van de permanente en tijdelijke valbeveiligingen voor u kan maken.

"Heel serieus met het vak bezig zijn, hoort helemaal bij mij. Omdat ik het beste voor mijn klanten wil. En vooral omdat ik alle ontwikkelingen in het vak op de voet wil volgen. Daarom staan er regelmatig ook cursussen op het programma. Om zo mijn vakkennis te vergroten.
Een van de cursussen die ik met goed gevolg afgesloten heb, is de opleiding tot gecertificeerd dakverwerker, waardoor ik alle valbeveiligingssystemen aan mag brengen en ook jaarlijks mag keuren."
Een goed valbeveiligingssysteem begint met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt de veiligheidssituatie op een dak volledig in kaart gebracht. Als gecertificeerde inspecteur inventariseren we ter plekke de aanwezige veiligheidsrisico’s.

Het dak wordt geïnventariseerd, met meetlint en fototoestel worden details en grote lijnen opgenomen, waarbij de volgende aspecten bekeken worden:

  • Bepaling toetreding dak (ook vanaf ander dak)
  • Inventarisatie dakonderdelen
  • Bepaling locatie dakonderdelen
  • Bepaling aanwezigheid van aanwezige gevaren op het dakvlak zoals struikelgevaar, doorvalgevaar, etc.
  • Inventarisatie van installaties / apparatuur / bouwdelen welke periodiek onderhoud behoeven
  • Bepaling toegankelijkheid dakonderdelen

De visuele waarnemingen worden vertaald in een rapportage. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bestaande veiligheidssituatie op het dak. Daarnaast bevat de rapportage een advies (evaluatie) om de veiligheid op het dak te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen bestaan uit diverse oplossingen voor veilig werken op hoogte, zoals permanente veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakankers) en tijdelijke veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakrandbeveiliging).

Keuringen en herkeuringen
De wetgeving schrijft onder meer voor dat valbeveiligingssystemen uitsluitend mogen worden aangebracht door opgeleide en gecertificeerde dakverwerkers. Dankzij de cursussen die gevolgd zijn, hebben we deze bevoegdheid verworven.
Op het moment dat wij een valbeveiliging plaatsen, bijvoorbeeld een dakanker, is deze volgens de wet automatisch gekeurd.
Daarnaast schrijft de wetgeving voor dat veiligheidsproducten op het dak elk jaar opnieuw moet worden gekeurd.
Uiteraard kunnen wij die jaarlijkse keuring voor u verrichten. Hierdoor is een optimale
veiligheid van valbeveiligingssystemen altijd gewaarborgd.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van een Risico Inventarisatie & Evaluatie of een jaarlijkse keuring, mail ons en we nemen snel contact met u op om alle details door te nemen.