Disclaimer

Alle informatie op de website van Anton van Dijk Platte Daken - Zinkwerken is alleen geschikt voor informatieve doeleinden.
Het gebruik of toepassen van informatie op de website van Anton van Dijk Platte Daken - Zinkwerken door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Wij geven op deze website alleen algemene informatie, die we uiteraard met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld. Inhoudelijk betekent dit echter dat wij geen garantie kunnen geven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen er is vermeld.

Lees voor het gebruik van een product de informatie op het etiket en de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Als u twijfelt over het gebruik van een product, neem dan eerst contact op met ons.

De externe links op onze site worden alleen aangeboden voor uw gebruiksgemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze externe sites.

Niets uit de tekst of van de afbeeldingen die op de website van Anton van Dijk Platte Daken - Zinkwerken te vinden zijn, dan wel de vormgeving van de website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anton van Dijk Platte Daken - Zinkwerken.

Voor een toestemmingsverzoek kunt u mailen naar: info@a-vandijk.nl